YouGovs panel


Hos YouGov har vi altid handlet efter et enkelt princip: Jo bedre vi integrerer forbrugerne i vores kunders beslutningsprocesser, desto bedre er de beslutninger, som vores kunder træffer. Vores teknologi giver os mulighed for, når som helst og hvor som helst at komme i dialog med mennesker og lade dem tage del i beslutningsprocessen. Vi kalder det „The Power of Participation“.

Vores panel er hjertet i vores virksomhed: Et verdensomspændende online-community bestående af omkring tre millioner mennesker og tusindvis af politiske, kulturelle og kommercielle organisationer. Med disse mennesker er vi i konstant dialog omkring overbevisninger, værdier, adfærd og varemærker.

I det foregående regnskabsår har medlemmerne i YouGov Panels deltaget i 18 millioner meningsmålinger – det svarer til en stigning på 13 procent sammenlignet med året før. Den høje kvalitet på resultaterne af vores undersøgelser bevises verden over af vores præcise valgprognoser.

Yougovs paneler verden over

YouGov Panels

Yougovs paneler i Norden

Nordic panel

Rekruttering

Via målrettet rekruttering gennem talrige aktive og passive kanaler opstår der en afbalanceret sammensætning af vores panel.

Følgende foranstaltninger er bl.a. i brug:

  • Online-kampagner: Google Adwords, affiliate marketing, e-mail-marketing/banner-marketing, hvervning af venner
  • Offline-kampagner: telefoniske interviews, samarbejde med tidsskrifter og foreninger for specifikke målgrupper, events

Kvalitetssikringen

For at kunne sikre den høje kvalitet på vores data gennemfører vi løbende intensive kvalitetskontroller.

Vigtige elementer for kvalitetsstyringssystemet er bl.a.:

  • Konsistens- og rimelighedskontroller af besvarelserne
  • Systematisk kontrol af alle nytilmeldinger for at forhindre „selv-henvisning“
  • Kvalitetskontrol af de åbne svar
  • Løbende monitorering af undersøgelsernes kvalitet bl.a. via et fast sæt af afsluttende vurderingsspørgsmål
  • Talrige sikkerhedsmekanismer så som IP-tjek. Geo-lokations-tjek mv.

Se også vores Spørgsmål og svar om analyser