NGO-undersøgelsen 2020


NGO-undersøgelse

Befolkningsundersøgelse

Danskernes kendskab og holdninger til danske hjælpeorganisationer og patientforeninger.

Få et billede af, hvordan din organisation klarer sig i forhold til sektoren som helhed. Rapporten dækker emner som danskernes kendskab og opfattelse af humanitære hjælpeorganisationer og patientforeninger samt lysten til at støtte i form af pengebeløb, frivilligt arbejde eller medlemsskab.

Vi har også undersøgt corona-pandemiens indflydelse på støtte til hjælpeorganisationer og patientforeninger.

 

 

Erhvervsundersøgelse

Dansk erhvervslivs holdninger til at støtte danske hjælpeorganisationer og patientforeninger.

Få overblik over virksomhedernes interesser og motiver for at indgå partnerskaber med hjælpeorganisationer og patientforeninger samt donation/støtte. 

Vi har også undersøgt corona-pandemiens indflydelse på støtte til hjælpeorganisationer og patientforeninger.

Vil du vide mere...

NGO-undersøgelse 2020

Download PDF

Download pdf