Vilkår og betingelser for deltagelse i AdTest-panelet


Vilkår og betingelser for deltagelse i AdTest-panelet er et tillæg til de til enhver tid gældende ”Vilkår og betingelser for deltagelse i YouGov Panelet”. Deltagere i YouGovs AdTest-panel er naturligvis også omfattet af YouGovs generelle persondatapolitik.

Generelt om AdTest-panelet

YouGovs AdTest-panel består af medlemmer, der har sagt ja til, at YouGov via en såkaldt cookie må registrere, om de er blevet eksponeret for en specifik banner-reklame på internettet. Informationerne anvender YouGov til på vegne af sine kunder at analysere effekten af en specifik reklamekampagne. Som deltager er man altid anonym, og YouGovs cookie registrerer ikke personfølsom information (læs mere om registrering af informationer nedenfor).

Registrering af informationer

De informationer, YouGov indsamler via cookien, er altid anonyme, og cookien registrerer udelukkende, om et panelmedlem er blevet eksponeret for en annonce, samt hvilken hjemmeside eksponeringen er sket på.

Cookien registrerer ikke panelmedlemmets øvrige færden på internettet. Cookien deler ikke informationer med tredjepart.

Distribution af cookien

Når et panelmedlem har accepteret at deltage i AdTest-panelet, vil YouGov automatisk distribuere en cookie til medlemmets computer og/eller enhed (såsom tablet og smartphone). Distribution og fornyelse af cookien sker løbende via de YouGov-undersøgelser, som det pågældende panelmedlem deltager i.

Honorering

Panelmedlemmet vil ligesom for andre undersøgelser i panelet blive honoreret for de undersøgelser, som medlemmet udvælges til på baggrund af den information, der indsamles via cookien. Panelmedlemmet vil dog ikke blive honoreret for at melde sig til AdTest-panelet.

Udmelding

Et panelmedlem kan til hver en tid meddele os, at vedkommende ikke længere ønsker at deltage i AdTest-panelet. Herefter vil YouGov fremsende et link, som fjerner cookien fra panelmedlemmets computer/enhed. Et panelmedlem kan også selv til hver en tid fjerne cookien fra sin computer/enhed ved at ”rense” computeren/enheden for cookies.