Case: Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater

Identifikation af kultursegmenter

En del af Det Kongelige Teaters mission er at nå bredt ud til alle danskere og herunder også de danskere, der ikke hyppigt eller aldrig gør brug af Det Kongelige Teaters tilbud. De kontaktede derfor YouGov med et ønske om at identificere mulighederne for at brede teatrets fire kunstarter (skuespil, ballet, opera og koncert) ud til hele Danmark.

YouGov gennemførte en grundig segmentering af danskerne. Formålet var at ende ud med tydelige og praktisk anvendelige kultursegmenter. YouGov udarbejdede et omfattende segmenteringsspørgeskema, der kom rundt i alle afkroge af danskernes kulturbrug, og som samtidig afdækkede en lang række andre forhold om danskerne, som kunne være med til at give liv til de identificerede segmenter. Der blev gennemført 3.000 interview med danskere over 18 år. 

 

 

Dynamisk Segmentering med YouGov

YouGov identificerer dine segmenter og profilerer og levendegør dem. Vi kan også følge dem over tid og ajourføre dem med de seneste trends, så du konstant er på forkant med udviklingen.

Kontakt os og lad os drøfte dine muligheder eller læs mere om Dynamisk Segmentering her.

Kontakt os