Dynamisk Segmentering


Segmentering med YouGov


Dine målgruppers adfærd og holdninger forandrer sig kontinuerligt - og ofte i uforudsigelig hastighed og uforudsete retninger.

YouGov tilbyder en dynamisk segmenteringsmodel, der kontinuerligt tracker forandringer i dine målgrupper, så du kan være på forkant med, hvordan deres adfærd ændrer sig, og hvordan du skal tilpasse din marketingstrategi derefter.

Dynamisk segmentering med reprofilering

Dynamisk segmentering med YouGov Profiles

Segmenterne identificeres ved hjælp af forskellige statistiske analyser (f.eks. klynge- og faktoranalyse). Vi genererer følgende en segmentberegning/segmentnøgle, som gør det muligt at identificere segmenterne fremadrettet og at tænke dem sammen med nye undersøgelser.

Når segmenterne er dannet, levendegør vi dem ved at koble dem sammen med den omfattende mængde af forbrugerdata, vi har i YouGov Profiles. Ved hjælp af YouGov Profiles følger vi segmenterne over tid og re-profilerer dem frekvent, så du altid har opdateret viden og kan fange ændrede forbrugsmønstre. Vi kan også koble YouGov Profiles sammen med dine nuværende segmenter og give dig ny og opdateret viden om deres adfærd, holdninger, demografi, mediebrug mv. Læs mere om YouGov Profiles her.

Kom videre

Kontakt os og få mere information om vores dynamiske segmenteringsløsning. Vi er klar til at hjælpe dig med at skabe den helt rigtige model til din virksomhed. Som inspiration kan du her læse om, hvordan Det Kongelige Teater har arbejdet med segmentering sammen med YouGov 

Kontakt os

Det Kongelige Teater

Sådan har Det Kongelige Teater arbejdet med segmentering sammen med YouGov

Se cases