Concept & Ad Testing


Med YouGov Omnibus får du omkostningseffektivt hurtige og pålidelige oplysninger om forbrugernes adfærd og holdninger. Brug vores omnibus til at teste dine ideer/koncepter/annoncering før, under og efter lancerig. Du kan både spørge et repræsentativt udsnit af befolkningen og få væsentlige input fra grupper, der er særligt relevante for din kampagne eller produkt.

 

 

Kontakt os