Finansielle rapporter

Finansielle rapporter


Med vores indsigt i forbrugernes holdninger og adfærd har vi gennem en årrække tilbudt rapporter til banksektoren i UK og US, som holder dem på forkant med nye tendenser og hjæper dem med at reagere på ændringer i markedet. Nu kan vi også tilbyde de mest populære rapporter på det danske marked.

Challenger Banks 2015

Challenger banks eller udfordrebanker kan på sigt ændre konkurrencedynamikken inden for banksektoren.

En tendens vi bla. har set i England. Denne rapport fokuserer på indvirkningen fra udfordrerbankerne. Herunder bevidstheden om og holdningerne til udfordrerbanker og begrundelserne for og imod at købe produkter og ydelser hos dem.

Investeringsprodukter 2015

Rapporten giver læserne et omfattende overblik over markedet for investeringsprodukter. Herunder detaljerede oplysninger om ejerskab, investeringsaktiver, erfaringer, risikotolerance, tilfredshed og planlagte investeringsaktiviteter. I undersøgelsen belyses begrundelserne for (og barriererne mod) investering, og hvilke kilder til investeringsrådgivning eller -information der oftest bliver benyttet i processen.

Studerendes økonomi 2015

Denne rapport dækker områder som bolig, leveomkostninger og spørgsmålet om, hvor pengene til at betale for disse ting, kommer fra. I rapporten belyses de studerendes gæld og den økonomiske byrde, som det at tage en videregående uddannelse lægger på fremtidige forbrugere. Rapporten giver et overblik over de studerende som forbrugere af finansielle produkter, heriblandt bankkonti, kreditprodukter og forsikringer.