Hvordan ser vi på EU's fremtid?

Hvordan ser vi på EU's fremtid?
af

Oven på det nyligt afholdte Europa Parlamentsvalg har YouGov spurgt befolkningen i seks medlemslande (Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Danmark, Sverige og Finland), hvad de mener om EU samt deres syn på EU’s fremtid.

De mest EU-optimistiske europæere finder vi i Danmark og Finland.

Optimistisk eller pessimistisk syn på fremtiden for EU?

Her tilkendegiver 47% af finnerne og 46% af danskerne, at de er ret optimistiske eller meget optimistiske omkring EU’s fremtid. I Storbritannien (26%) og Frankrig (25%) er kun halvt så mange optimistiske.

Finnerne er også mest tilfredse med det nuværende EU-samarbejde.

Mere magt til EU?

I Finland er hver tredje (35%) tilfreds med samarbejdet mellem nationalstat og EU, mens kun hver tiende i Frankrig og hver femte i Storbritannien (22%) og Tyskland (17%) mener, balancen er rigtig.

Tyskland er det eneste land, hvor en større andel af befolkningen mener, at medlemslandene burde give mere magt til EU-institutionerne (36%) end andelen, som mener, at EU skal have mindre magt (30%).

Næsten 4 ud af 10 i Danmark, Sverige og Storbritannien mener, at EU skal have mindre magt over medlemslandene (38%).

Sandsynlighed for at andre lande vil forlade EU

Ifølge 45% af befolkningen i de seks europæiske lande, kan andre være tilbøjelige til at gå i Storbritanniens spor og forlade EU. Særligt befolkningen i Storbritannien (51%) og Frankrig (52%) mener, at det er et sandsynligt scenarie.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Omnibus i perioden 12.-22. maj 2019. Heraf 2131 i Storbritannien, 1025 i Tyskland, 1008 i Frankrig, 1033 i Danmark, 1010 i Sverige, 1010 i Finland og 1004 i Norge.

Se hele undersøgelsen her

Picture: GettyImages

Læs vores community-regler, før du opretter et opslag.