Politics & current affairs

Hvordan ser vi på EU's fremtid?

Hvordan ser vi på EU's fremtid?

Oven på det nyligt afholdte Europa Parlamentsvalg har YouGov spurgt befolkningen i seks medlemslande (Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Danmark, Sverige og Finland), hvad de mener om EU samt deres syn på ...